top of page

שיווק ויצוא

שיווק מקומי

  • שווקים סיטונאים

  • רשתות שיווק והפצה

  • חנויות ורשתות פרטיות

  • מוסדות

 

יצוא

הגזר משווק במכולות קירור מפתח חדרי הקירור שבבית האריזה עד לבטן האוניה. תהליך המכלת מכולות הגזר מתחיל בעמדת המכלה ייעודית שנבנתה במיוחד כחלק מבית קירור גזר שליט. משאיות שינוע נכנסות לעמדת ההמכלה המחוברת באופן ישיר לפתח בית הקירור. העמסת הגזר במכולה נעשית תחת פיקוח צמוד של איש מקצוע מתאם גזר שליט, המקפיד על שמירת הטמפרטורה ואיכות הגזר הנכנס לתוך מכולת הקירור.

bottom of page