בקרת איכות

LAB PATH certificate
BRC GLOBAL certificate
GOLOBAL GAP certificate
GOLOBAL GAP certificate
GOLOBAL GAP certificate

GOLOBAL GAP certificate

press to zoom
BRC GLOBAL certificate
BRC GLOBAL certificate

BRC GLOBAL certificate

press to zoom
LAB PATH certificate
LAB PATH certificate

LAB PATH certificate

press to zoom
1/1

המפקחים מבקרים בתדירות גבוה בכל שדות הגזר ונותנים הנחיות טיפול מפורטות. אנשי המקצוע של גזר שליט מבצעים את הוראות הטיפול בחומרים מורשים על פי הנחיות "דרך המעבדה" ועל פי תקן Global-Gap ותקן BRC. גזר שליט מקפידה בחומרה על שמירת הגידול ואריזת הגזר על פי התקנים בכדי להביא לצרכן גזר בריא איכותי וטעים.

הוצאת הגזר מתבצעת עם קומביין מכאני ללא נגיעת יד אדם.

טרם השיווק נשלחת דגימה של בדיקת מעבדה מקצועית "בלתי תלויה" לקבלת אישור שהגזר נקי מחומרים ומוכן לשיווק ומאכל.