בבית האריזה גזר שליט אורזים גזר על פי דרישת הלקוח:

מוצרים

גזר בצובר

1,200 ק"ג

גזר בשקי ניילון

10 ק”ג ו- 18 ק”ג

גזר באריזה קימונעית

1 ק”ג או 1.3 ק”ג בשקית

משלוח דואר: מושב גן השומרון ת.ד 5126 מיקוד 3882500

טל: 04-6379191  |  פקס: 04-6272189