top of page

בית האריזה הינו מהגדולים והחדשנים ביותר בארץ. נרכשו עבורו מיטב המכונות לשטיפה, מיון וטיפול בתוצרת. בבית האריזה מקפידים על מינימום זמן מהוצאת הגזר מהאדמה ועד הגעתו לאריזה. בבית האריזה מקפידים הקפדה יתרה, על שרשרת קירור משלב השטיפה ועד לשלב האריזה להבטחת איכות הגזר. בבית אריזה שליט קיים בית קירור ייעודי, מתקדם וחדיש לאכסון גזר בטמפרטורה אופטימאלית לשימור טריות הגזר עד הגעתו לשווקים.

בית אריזה

בית אריזה
מעליות מבריכות
מיון גזרים
בית קירור

מעליות מבריכות

מיון

בית אריזה

בית קירור

bottom of page