top of page

בית אריזה

בית האריזה הינו מהגדולים והחדשנים ביותר בארץ. נרכשו עבורו מיטב המכונות לשטיפה, מיון וטיפול בתוצרת. בבית האריזה מקפידים על מינימום זמן מהוצאת הגזר מהאדמה ועד הגעתו לאריזה. בבית האריזה מקפידים הקפדה יתרה, על שרשרת קירור משלב השטיפה ועד לשלב האריזה להבטחת איכות הגזר. בבית אריזה שליט קיים בית קירור ייעודי, מתקדם וחדיש לאכסון גזר בטמפרטורה אופטימאלית לשימור טריות הגזר עד הגעתו לשווקים.

בית קירור

בית קירור

בית אריזה

בית אריזה

מעליות מבריכות

מעליות מבריכות

מיון

מיון גזרים
bottom of page